Home

 

Matra Consultancy adviseert, ondersteunt en begeleidt werkgevers en werknemers bij diverse HR-vraagstukken. Wij “werken aan werk”.
De professionals waar wij mee samenwerken zijn gespecialiseerd in maatwerktrajecten op het gebied van:

 • Outplacement
  Indien een werknemer, om uiteenlopende redenen, niet meer verder kan bij werkgever
  Loopbaanadvies, loopbaancoaching, jobhunting

   

 • Re-integratie
  Bij terugkeer, tijdens/na ziekte, van werknemer in het arbeidsproces. Deze terugkeer kan plaatsvinden naar:
  – de eigen functie binnen de eigen organisatie (spoor 1)
  – een andere functie bij een andere werkgever (spoor 2)
  1e en 2e spoor trajecten, (WIA-trajecten, ZW trajecten)

   

 • Verzuimmanagement
  Maatwerk begeleiding voor werkgevers en werknemers om te voldoen aan alle verplichtingen van de wet- en regelgeving op dit gebied (Wet Verbetering Poortwachter) en zo tot een duurzame oplossing te komen
  Casemanagement, duurzame inzetbaarheid, arbeidsdeskundige onderzoekstrajecten

   

 • Diversiteitsmanagement
  Adviseren m.b.t. het bedrijfsbeleid dat gericht is op het optimaal en duurzaam benutten van diversiteit binnen een organisatie
  Specifiek voor HR-vraagstukken m.b.t. allochtonen en statushouders

   

 • Recruitment
  Gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werving en selectie proces
  Opstellen vacaturetekst, voeren sollicitatiegesprekken, afnemen assessments